нов адрес, номер на телефон и факс
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
Телефон: +49 (0)2225 7095715
Факс: +49 (0)2225 7095716
имейл и интернет адресът остават непроменени!

Тип 1a Тип 1a орбитално Тип 1b
Външни центриращи устройства

Специална версия
за орбитално заваряване

Стяга за тръби
Тип 1c Тип 2 Тип 3a
Центриращи вериги Вътрешно центриращо
устройство за тръби/фланци
Ø 15-64 mm
Вътрешно центриращо
устройство за тръби/фланци
Ø 54-530 mm
Тип 3b Тип 3c Тип 4
Вътрешно центриращо
устройство за използване
с въртяща се заваръчна маса
Вътрешно центриращо
устройство за еднакви тръби/фланци Ø 54-940 mm
Вътрешно центриращо
устройство комфортно
изпълнение за тръби/фланци
Ø 54-520 mm
Тип 4s Тип 5 Тип 6
Вътрешно центриращо
устройство комфортно
изпълнение за тръби/фланци
Ø 120-940 mm
Вътрешно центриращо
устройство за тръби/тръбни колена Ø 54-520 mm
Приспособление за
почистване на мустаци
и снемане на фаски
Тип 9 Тип 10 Тип 11
Нивелир за фланци Нивелир за наклон Центрове
Каталог сваляне Общи търговски условия Информация за панаира
Формуляр за поръчка Назад към начална страница Редакционна колегия

Центриране на тръбите — Centromat
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2015