Yeni ünvan, telefon və faks nömrəsi
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
Telefon: +49 (0)2225 7095715
Faks: +49 (0)2225 7095716
E-poçt və internet ünvanı dəyişilməz qalır!

Tip 1a Tip 1a Orbital Tip 1b
Xarici mərkəzləşdirici

Orbital qaynaq
üçün xüsusi versiya

Boru sıxıcısı
Tip 1c Tip 2 Tip 3a
Mərkəzləşdirici boru
zəncirləri
Daxili mərkəzləşdirici
Ø 15-64 mm
Daxili mərkəzləşdirici
Ø 54-530 mm
Tip 3b Tip 3c Tip 4
Daxili mərkəzləşdirici Daxili mərkəzləşdirici
Ø 54-940 mm
Daxili mərkəzləşdirici
Ø 54-520 mm
Tip 4s Tip 5 Tip 6
Daxili mərkəzləşdirici
Ø 120-940 mm
Daxili mərkəzləşdirici
Ø 54-520 mm
Əyriliklərin təmizlənməsi
və aradan götürülməsi
üçün qurğu
Tip 9 Tip 10 Tip 11
Flanslar üçün səviyyə Meyl səviyyəsi Kerner
Kataloqun yüklənməsi Ümumi ticarət şərtləri Ticarət sərgisi
haqqında məlumat
Baş səhifəyə qaytmaq   İz

Boruların mərkəzləşdirilməsi — Centromat
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2015