Centromat_Logo

Ana səhifə
Baş səhifəyə qaytmaq

Kataloqun yüklənməsi
İz
Ümumi ticarət şərtləri
Ticarət sərgisi haqqında məlumat

1a Tip 1a Xarici mərkəzləşdirici
1a Tip 1a Orbital Orbital qaynaq
üçün xüsusi versiya
1b Tip 1b Boru sıxıcısı
1c Tip 1c Mərkəzləşdirici boru
zəncirləri
2 Tip 2 Daxili mərkəzləşdirici
Ø 15-64 mm
3a Tip 3a Daxili mərkəzləşdirici
Ø 54-530 mm
3b Tip 3b Daxili mərkəzləşdirici
3c Tip 3c Daxili mərkəzləşdirici
Ø 54-940 mm
4 Tip 4 Daxili mərkəzləşdirici
Ø 54-520 mm
4s Tip 4s Daxili mərkəzləşdirici
Ø 120-940 mm
5 Tip 5 Daxili mərkəzləşdirici
Ø 54-520 mm
6 Tip 6 Əyriliklərin təmizlənməsi
və aradan götürülməsi
üçün qurğu
9 Tip 9 Flanslar üçün səviyyə
10 Tip 10 Meyl səviyyəsi
11 Type 11 Kerner