нов адрес, номер на телефон и факс
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
Телефон: +49 (0)2225 7095715
Факс: +49 (0)2225 7095716
имейл и интернет адресът остават непроменени!

Тип 1a Тип 1a орбитално Тип 1b
Външни центриращи устройства

Специална версия
за орбитално заваряване

Стяга за тръби
Тип 1c Тип 2 Тип 3a
Центриращи вериги Вътрешно центриращо
устройство за тръби/фланци
Ø 15-64 mm
Вътрешно центриращо
устройство за тръби/фланци
Ø 54-530 mm
Тип 3b Тип 3c Тип 4
Вътрешно центриращо
устройство за използване
с въртяща се заваръчна маса
Вътрешно центриращо
устройство за еднакви тръби/фланци Ø 54-940 mm
Вътрешно центриращо
устройство комфортно
изпълнение за тръби/фланци
Ø 54-520 mm
Тип 4s Тип 5 Тип 6
Вътрешно центриращо
устройство комфортно
изпълнение за тръби/фланци
Ø 120-940 mm
Вътрешно центриращо
устройство за тръби/тръбни колена Ø 54-520 mm
Приспособление за
почистване на мустаци
и снемане на фаски
Тип 9 Тип 10 Тип 11
Нивелир за фланци Нивелир за наклон Центрове
Каталог сваляне Общи търговски условия Информация за панаира
Назад към начална страница   Редакционна колегия

Центриране на тръбите — Centromat
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2015