Centromat_Лого

Home
Назад към начална страница

Каталог сваляне
Редакционна колегия
Общи търговски условия
Информация за панаира

1a Тип 1a Външни центриращи устройства
1a Тип 1a орбитално Специална версия
за орбитално заваряване
1b Тип 1b Стяга за тръби
1c Тип 1c Центриращи вериги
2 Тип 2 Вътрешно центриращо устройство за тръби/фланци
Ø 15-64 mm
3a Тип 3a Вътрешно центриращо устройство за тръби/фланци
Ø 54-530 mm
3b Тип 3b Вътрешно центриращо устройство за използване с въртяща се заваръчна маса
3c Тип 3c Вътрешно центриращо устройство за еднакви тръби/фланци
Ø 54-940 mm
4 Тип 4 Вътрешно центриращо устройство комфортно изпълнение за тръби/фланци
Ø 54-520 mm
4s Тип 4s Вътрешно центриращо устройство комфортно изпълнение за тръби/фланци
Ø 120-940 mm
5 Тип 5 Вътрешно центриращо устройство за тръби/тръбни колена
Ø 54-520 mm
6 Тип 6 Приспособление за почистване на мустаци
и снемане на фаски
9 Тип 9 Нивелир за фланци
10 Тип 10 Нивелир за наклон
11 Тип 11 Центрове