Шинэ хаяг, утас, факсын дугаар
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
Утас: +49 (0)2225 7095715
Факс: +49 (0)2225 7095716
Цахим шуудан болон вэб хаяг өөрчлөгдөхгүй!

Төрөл 1a Төрөл 1a Тойргон Төрөл 1b
Гадна талыг
зэрэгцүүлэх хавчаар

Тусгай хувилбар
- тойргон гагнуурт зориулагдсан

Гадна талыг хурдан
зэрэгцүүлэх хавчаар
Төрөл 1c Төрөл 2 Төрөл 3a
Дамжуулах хоолой
голлуулах гинжнүүд
Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 15-64 мм
Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 54-530 мм
Төрөл 3b Төрөл 3c Төрөл 4
Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар
Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 54-940 мм
Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 54-520 мм
Төрөл 4s Төрөл 5 Төрөл 6
Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 120-940 мм
Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 54-520 мм
Өрөмдөх, өнгөлөх,
ирийн налуу арилгах төхөөрөмж
Төрөл 9 Төрөл 10 Төрөл 11
Фланцын спиртийн түвшин Хоолойн налуугийн түвшин Кернер
Каталог татаж авах Худалдааны ерөнхий
нөхцөл, болзол
Үзэсгэлэн яармагийн
талаарх мэдээлэл
Эхний хуудас руу буцах   Выходные данные

Хоолойнуудыг голлуулах — Centromat
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2015