Centromat_Logo

Hjem
Tilbake til startsiden

Katalog download
Kolofon
Regler og brukerbetingelser
Varemesseinformasjon

1a Type 1a Utvendig setreringsenhet
1a Type 1a Orbital Spesialversjon
til orbital sveising
1b Type 1b Hurtigfastspennings-
enhet til rør
1c Type 1c Sentreringskjeder til rør
2 Type 2 Innvendig sentrerings-
enhet Ø 15-64 mm
3a Type 3a Innvendig sentrerings-
enhet Ø 54-530 mm
3b Type 3b Innvendig sentrerings-
enhet
3c Type 3c Innvendig sentrerings-
enhet Ø 54-940 mm
4 Type 4 Innvendig sentrerings-
enhet Ø 54-520 mm
4s Type 4s Innvendig sentrerings-
enhet Ø 120-940 mm
5 Type 5 Innvendig sentrerings-
enhet
6 Type 6 Avgradings- og faseenhet
9 Type 9 Flensvater
10 Type 10 Helningsvater
11 Type 11 Sentreringskjørner