Centromat_Logo

Home
Bumalik sa panimulang pahina

I-download ang katalogo
Imprint
Mga pangkalahatang termino
at kundisyon ng pagkalakal
Impormasyon sa trade fair

1a Uri 1a Mga Panlabas na Clamp
na Pangpantay
1a Uri 1a Orbital Espesyal na bersiyon
para sa orbital na welding
1b Uri 1b Mga Panlabas na Clamp
sa Mabilis na Pangpantay
1c Uri 1c Mga Kadena
sa Pagsentro ng Tubo
2 Uri 2 Mga Panloob na Clamp
na Pangpantay
Ø 15-64 mm
3a Uri 3a Mga Panloob na Clamp
na Pangpantay
Ø 54-530 mm
3b Uri 3b Mga Panloob na Clamp
na Pangpantay
3c Uri 3c Mga Panloob na Clamp
na Pangpantay
Ø 54-940 mm
4 Uri 4 Mga Panloob na Clamp
na Pangpantay
Ø 54-520 mm
4s Uri 4s Mga Panloob na Clamp
na Pangpantay
Ø 120-940 mm
5 Uri 5 Mga Panloob na Clamp
na Pangpantay
Ø 54-520 mm
6 Uri 6 Bore- at deburring
at chamfering na aparato
9 Uri 9 Flange Spirit na Lebel
10 Uri 10 Lebel sa
Inclination ng Tubo
11 Uri 11 Pambutas sa Gitna