Centromat_Logo

Početna strana
Nazad na početnu stranu

Preuzimanje kataloga
O nama
Opšti uslovi poslovanja
Informacije o sajmu

1a Tip 1a Spoljni mehanizam
za poravnanje
1a Tip 1a Orbital Specijalna verzija
za orbitalno varenje
1b Tip 1b Spoljni mehanizam
za brzo poravnanje
1c Tip 1c Lanci za centriranje cevi
2 Tip 2 Unutrašnji mehanizam
za poravnanje
Ø 15-64 mm
3a Tip 3a Unutrašnji mehanizam
za poravnanje
Ø 54-530 mm
3b Tip 3b Unutrašnji mehanizam
za poravnanje
3c Tip 3c Unutrašnji mehanizam
za poravnanje
Ø 54-940 mm
4 Tip 4 Unutrašnji mehanizam
za poravnanje
Ø 54-520 mm
4s Tip 4s Unutrašnji mehanizam
za poravnanje
Ø 120-940 mm
5 Tip 5 Unutrašnji mehanizam
za poravnanje
Ø 54-520 mm
6 Tip 6 Mehanizam za brušenje
i obaranje ivica
9 Tip 9 Libela za prirubnice
10 Tip 10 Libela
za nivo nagiba cevi
11 Tip 11 Tačkasti
obeleživač centra