Täze adres, telefon we faks belgileri
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
Telefon: +49 (0)2225 7095715
Faks: +49 (0)2225 7095716
E-poçta we internet salgymyz köneçedir!

1a görnüş 1a görnüş Orbital 1b görnüş
Daşky merkezleşdiriji gysgyçlar

Orbital kebşirleme
üçin ýörite görnüş

Daşky çalt
merkezleşdiriji gysgyçlar
1c görnüş 2 görnüş 3a görnüş
Turba üçin
merkezleşdiriji zynjyr
Içki merkezleşdiriji gysgyçlar
Ø 15-64 mm
Içki merkezleşdiriji gysgyçlar
Ø 54-530 mm
3b görnüş 3c görnüş 4 görnüş
Içki merkezleşdiriji gysgyçlar Içki merkezleşdiriji gysgyçlar
Ø 54-940 mm
Içki merkezleşdiriji gysgyçlar
Ø 54-520 mm
4s görnüş 5 görnüş 6 görnüş
Içki merkezleşdiriji gysgyçlar
Ø 120-940 mm
Içki merkezleşdiriji gysgyçlar
Ø 54-520 mm
Arassalamak we ýylmaýan
gyralary aýyrmak üçin enjam
9 görnüş 10 görnüş 11 görnüş
Flanesler üçin dereje Turbanyň ýapgyt derejesi Merkezleşdiriji kerner
Katalogy ýazyp almak Söwdanyň umumy düzgünleri
we şertleri
Söwdä sergi barada maglumat
Başlangyç sahypa
dolanyp gelmek
  Çap etmek

Turbalary merkezi nokada laýyklaşdyrma — Centromat
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2015