Centromat_Logo

Öý
Başlangyç sahypa dolanyp gelmek

Katalogy ýazyp almak
Çap etmek
Söwdanyň umumy düzgünleri
we şertleri
Söwdä sergi barada maglumat

1a 1a görnüş Daşky merkezleşdiriji
gysgyçlar
1a 1a görnüş Orbital Orbital kebşirleme
üçin ýörite görnüş
1b 1b görnüş Daşky çalt
merkezleşdiriji gysgyçlar
1c 1c görnüş Turba üçin
merkezleşdiriji zynjyr
2 2 görnüş Içki merkezleşdiriji
gysgyçlar Ø 15-64 mm
3a 3a görnüş Içki merkezleşdiriji
gysgyçlar Ø 54-530 mm
3b 3b görnüş Içki merkezleşdiriji
gysgyçlar
3c 3c görnüş Içki merkezleşdiriji
gysgyçlar Ø 54-940 mm
4 4 görnüş Içki merkezleşdiriji
gysgyçlar Ø 54-520 mm
4s 4s görnüş Içki merkezleşdiriji
gysgyçlar Ø 120-940 mm
5 5 görnüş Içki merkezleşdiriji
gysgyçlar Ø 54-520 mm
6 6 görnüş Arassalamak we
ýylmaýan gyralary
aýyrmak üçin enjam
9 9 görnüş Flanesler üçin dereje
10 10 görnüş Turbanyň ýapgyt derejesi
11 11 görnüş Merkezleşdiriji kerner