Centromat_Logo

Bosh sahifa
Boshlang'ich sahifaga qaytish

Katalogni yuklash
Printerdan chiqarish
Savdoning umumiy
qoidalari va shartlari
Savdo Yarmarkasi
haqida ma'lumot

1a 1a toifasi Tashqi markazlashtiruvchi
1a Orbital 1a toifasi Orbital payvandlash uchun
maxsus turdagi ko'rinish
1b 1b toifasi Quvur qisqich
1c 1c toifasi Quvurlar uchun
markazlashtiruvchi zanjirlar
2 2 toifa Ichki markazlashtiruvchi
Ø 15-64 mm
3a 3a toifasi Ichki markazlashtiruvchi
Ø 54-530 mm
3b 3b toifasi Ichki markazlashtiruvchi
3c 3c toifasi Ichki markazlashtiruvchi
Ø 54-940 mm
4 4 toifa Ichki markazlashtiruvchi
Ø 54-520 mm
4s 4s toifasi Ichki markazlashtiruvchi
Ø 120-940 mm
5 5 toifa Ichki markazlashtiruvchi
Ø 54-520 mm
6 6 toifa Tozalash va raxni olib
tashlash uchun moslama
9 9 toifa Raxlar uchun adilak
(shayton)
10 10 toifa Nishab adilaki
11 11 toifa Markazlash kerneri